Aquesta nova activitat d’extensió universitària va néixer de la iniciativa del Centre d’Investigacions Film-Història, grup de recerca i laboratori de cinema del Departament d’Història Contemporània la Universitat de Barcelona, que es proposava complementar l’exposició itinerant Teatre en temps de guerra i revolució (1936-1939), inaugurada pel Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya en la primavera del 2008. La intenció fou exposar […]

Categories: General